İnternette‘künye’ yayınlamak zorunda olacak.(29/03/2014)

İnternette‘künye’ yayınlamak zorunda olacak.

 haber siteleri de yazılı basında olduğu gibi Basın Kanunu ve İnternet Yayınları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, internet sitelerindeki yayınlar da Basın Kanunu kapsamına alınacak. Tasarıda yer alan düzenlemeye göre Basın Kanunu basılmış eserlerin basımı ve yayımıyla internet haber sitelerinin yayınını da kapsayacak ve internet haber siteleri süreli yayınlar içinde yer alacak. Tasarıda ‘internet haber sitesi’ tanımı"İnternet ortamında haber ya da yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın”olarak belirtildi.


KÜNYE ŞART

Yine Basın Kanunu’na eklenen maddeyle internet yayını yapan sitelere ‘künye’ zorunluluğu getirildi. Buna göre internet haber sitelerinde, sahibinin varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adları ve adresleri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresiyle yer sağlayıcının adı, adresi ve ticari unvanı, ana sayfadan doğrudan ulaşılabilecek şekilde yer alacak. Basın Kanunu'nda yer alan ‘beyanname verilmesi’ şartı, internet siteleri için de geçerli olacak.

YAYIN DURDURMA CEZASI DA VAR

Yayım durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması halinde internet yasasındaki erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar nedeniyle sorumluları hakkında adli makamlarca kovuşturmaya başlanabilecek. Bu durumdaki haber sitelerinin resmi ilan hakkında kısıtlamaya gidilebilecek ve basın kartı hakları kısıtlanabilecek.

İÇERİKLER 6 AY SAKLANACAK

İnternet haber siteleri yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 6 ay süreyle muhafaza ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecbur olacak. Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak. İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başladığı tarih her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

TEKZİPLER ANA SAYFADA YAYINLANACAK

Basın Kanunu’nda düzeltme ve cevap hakkı bölümüne eklenen fıkrayla, internet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı en geç 3 gün içinde kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşılabilecek şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayınlayacak. Tekzip şartını yerine getirmeyenlere Basın Kanunu uyarınca yüksek para cezası uygulanacak.

YAZININ SAHİBİ, YOKSA SİTENİN SORUMLU MÜDÜRÜ CEZA ALACAK

İnternet yoluyla işlenen suçlarda, yazılı medyada olduğu gibi eser sahibi sorumlu olacak. Bunun belli olmaması halinde cezai sorumluluk internet sitesinin sorumlu müdüründe olacak. Sorumlu müdüre ulaşılamazsa, internet sitesinin sahibi hakkında dava açılacak. Siteye karşı açılacak hukuk davalarında da "müteselsil sorumluluk" kuralı uygulanacak.

RESMİ İLAN ALABİLECEKLERBasın İlan Kurumu Teşkiline ilişkin Kanuna eklenen maddeyle, internet haber sitelerinde de resmi ilan ve reklam yayınlanabilecek.

Haberi Paylaş :
2819 Defa Okundu.
ONLINE KATALOG
SIKÇA SORULAN SORULAR
SEKTÖREL DUYURULAR
BİLGİLENDİRME FORMU
MEDYA SEKTÖR VE DİĞER FAALİYET ALANLARIMIZ
ETKİNLİKLER VE GÜNDEM